ANTIDOPING

- ANTIDOPINGOHJELMA -


Dopingvalvonta COVID-19 tilanteessa

Maailmaanlaajuinen COVID-19-pandemia vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Myös dopingvalvontaa mukautetaan tilanteen vaatimalla tavalla asettaen kaikkien toimijoiden terveys etusijalle. SUEK ohjeistaa urheilijoita niin viranomaisten ohjeiden kuin Maailman antidopingtoimisto WADAn suositusten pohjalta.


Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry


Tehtävänä on vahvistaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa eettisesti kestävää urheilukulttuuria. Vastaa antidoping-toiminnan, kilpailumanipulaation ehkäisyn sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden valtiosopimusten toimeenpanosta.

KAMU - LääkehakuKAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.

AntidopingohjelmaSuomen Jääpalloliiton hallitus on 4.10.2019 hyväksynyt Jääpalloliiton uuden antidopingohjelman. Jääpalloliiton antidopingohjelma määrittelee Jääpalloliiton antidopingtoiminnan periaatteet, vastuualueet ja tehtävät.Jääpalloliiton antidopingohjelma määrittelee Jääpalloliiton antidopingtoiminnan periaatteet, vastuualueet ja tehtävät

Antidopingohjelmamme on vahva julkinen kannanotto puhtaan jääpallon puolesta. Antidopingtyö kulkee läpileikkauksena kaikessa jääpalloliiton toiminnassa ja se on osa liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Haluamme koulutuksella, säännöstöillä ja sopimuksilla, joissa on antidopingpykälät, sitouttaa seurat, pelaajat ja valmentajat antidopingohjelmaamme, kertoo Jääpalloliiton puheenjohtaja Jari Kettunen