VIRALLISET OTTELUTAPAHTUMAT

V.  VIRALLISET OTTELUTAPAHTUMAT

26 § VIRALLISET OTTELUT

Kansainvälisen jääpalloliiton, Suomen Jääpalloliiton ja liiton piirin alaiset ottelut ovat virallisia otteluita.

Mikäli otteluita olisi aikataulutettu samalle kentälle samaan aikaan, on Kansainvälisen jääpalloliiton otteluilla etusija Jääpalloliiton otteluihin, joilla puolestaan on etusija piirin otteluihin.  


27 § OTTELUN JÄRJESTÄMINEN

Turnauksissa vastuujoukkue ja yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa ottelujärjestelyistä.

Järjestävän joukkueen on

 1. vahvistettava kenttävaraus ja -aika liitolle kirjallisesti, jollei liitto ole tehnyt kenttävarausta
 2. toimitettava osallistuville joukkueille ajoissa tiedot pelipaikasta ja sen sijainnista sekä pysäköintimahdollisuuksista
 3. järjestettävä maalit, laidat ja kulmaliput pelipaikalle ja sieltä pois
 4. järjestettävä kentälle jääpallosääntöjen mukaiset merkinnät
 5. osoitettava joukkueille niiden pukeutumis- ja peseytymistilat
 6. osoitettava erotuomareille pukeutumis- ja peseytymistilat
 7. osoitettava yleisölle katsomotilat
 8. pidettävä turnauksissa näkyvästi esillä päivitetty otteluaikataulu, ottelutulokset ja tulospalvelu
 9. järjestettävä vaihto- ja jäähypenkit sekä toimitsijoille pöytä ja tuolit
 10. varattava toimitsijoiden käyttöön sähköinen ottelupöytäkirja ja liveseuranta, esitäytetty pöytäkirja, sekuntikello ja sääntökirja
 11. varattava otteluun tai turnaukseen riittävästi pelipalloja
 12. järjestettävä otteluihin toimitsijat ja huolehdittava toimitsijoista aiheutuvista kuluista
 13. suoritettava muut liiton määräämät tehtävät

28 § OTTELUSIHTEERI

Vastuujoukkueen on nimettävä kuhunkin otteluun 15 vuotta täyttänyt ottelusihteeri, joka toimii kirjurina, täyttää ottelupöytäkirjan ja vastaa ottelun aikana sähköisen tulospalvelun ylläpidosta, mikäli kilpailumääräyksissä kyseisen sarjan osalta näin edellytetään. Ottelusihteerin tai ottelusihteerien nimet on merkittävä ottelupöytäkirjaan. Liitto antaa erikseen tarkempia määräyksiä koskien ottelusihteeriä. 

RASISMI

Jääpallossakin on ilmennyt viime vuosien aikana lieviä merkkejä rasismista. Suomen Jääpalloliitto irtisanoutuu kaikenlaisesta tämänkaltaisesta ajatusmaailmasta.

Jääpallosäännöt suovat valtuutuksen toimia rasisminvastaisen toiminnan edistäjänä ja toivomme kaikkien sidosryhmienkin toimivan samassa hengessä.

29 § OTTELUKOKOONPANO

Bandyliigan otteluissa joukkueen on toimitettava ottelukokoonpano liiton palvelusivustolla kolme tuntia ennen ottelun alkamisaikaa. Muissa liiton virallisissa otteluissa puoli tuntia ennen ottelun alkamisaikaa. Ottelukokoonpanoon on merkittävä suku- ja etunimi seuraavista henkilöistä:

 • toimihenkilöt (penkkiväki)
 • kunkin pelaajan nimi ja pelinumero
 • joukkueen kapteeni ja maalivahdit

30 § OTTELUPÖYTÄKIRJA

Virallisissa otteluissa täytetään liiton palvelusivustolla oleva sähköinen ottelupöytäkirja.

Live-seuranta on pakollinen Bandyliigan otteluissa. Ottelupöytäkirja on täytettävä tiedossa olevilta osiltaan myös luovutetuista otteluista.

Pelaajan tai joukkueen toimihenkilön, joka on merkitty ottelupöytäkirjaan, katsotaan osallistuneen otteluun. Ottelupöytäkirjaan merkitsemätön pelaaja ei saa pelata eikä ottelupöytäkirjaan merkitsemätön joukkueen toimihenkilö osallistua ottelutapahtumaan.

Erotuomari tarkastaa ja vahvistaa pöytäkirjan. Erotuomarit vastaavat ja huolehtivat siitä, että ottelun voittaja tai tasatilanteessa tasapeli ja ottelun maalimäärät, lopputulos sekä pelirangaistukset on merkitty ottelupöytäkirjaan oikein.

Liitto antaa tarkemmat määräykset ottelupöytäkirjasta, sen täyttämisestä sekä pöytäkirjan päättämisestä ja erotuomarin allekirjoituksesta.


31 § PELIAIKA, JÄÄHYT JA RANGAISTUSLYÖNTIKILPAILU

Peliajat eri sarjoissa

Bandyliiga  2 x 45 minuuttia


Jäähyt

Jäähyjen pituudet määräytyvät peliajan mukaan seuraavasti:

Peliaika on 2 x 45 tai 2 x 40 minuuttia, jäähyt 5 ja 10 minuuttia.


Aikalisä

Ottelun aikana kummatkin joukkueet ovat oikeutettuja yhteen yhden minuutin aikalisään. Vain joukkueen kapteenilla ja valmentajalla on oikeus pyytää lupa aikalisälle. Aikalisä annetaan seuraavan pelikatkon jälkeen. Aikalisän voi ottaa myös heti maalin jälkeen, mutta ei ennen rangaistus- ja kulmalyöntiä tai jos vapaalyönti on ratkaisevasta kohdasta (rangaistusalueen tuntumasta). Erotuomari ilmoittaa aikalisästä johtuvan lisäajan. Otteluaikaa ei voi olla enempää jäljellä aikalisän jälkeen kuin mitä sitä oli ennen aikalisää (aikalisä puoliaikojen lopussa). Jäähyllä oleva pelaaja ei saa osallistua aikalisään.


Jatkoaika

Mikäli ottelussa on ratkaistava voittaja ja varsinainen peliaika päättyy tasan, voittaja ratkaistaan jatkoajalla. Tällöin ottelu päättyy ensimmäiseen hyväksyttyyn maaliin. Jatkoajan pituus on 2 x 10 minuuttia otteluissa, joissa peliaika on 2 x 45 minuuttia ja muissa otteluissa 2 x 5 minuuttia. Pelikenttä kunnostetaan ennen jatkoajan alkua, mikäli erotuomaristo ja joukkueet niin päättävät. Lopullinen päätösvalta on erotuomarilla.

Jos jatkoajan jälkeen tilanne on tasan, suoritetaan rangaistuslyöntikilpailu.


Rangaistuslyöntikilpailu

Rangaistuslyöntikilpailuun osallistuvat vain ne pelaajat ja vaihtopelaajat, jotka olivat ottelun päättyessä merkattuna kokoonpanoon. Kokoonpanoluetteloon ei voi enää lisätä pelaajia päätösvihellyksen jälkeen, vaikka joukkue olisikin vajaalukuinen. Rangaistuslyöntikilpailuun voi osallistua jäähyllä ollut pelaaja, mutta ei ottelurangaistuksen saanut pelaaja (punainen kortti).

Rangaistuslyöntikilpailun alkaessa erotuomari arpoo maalin, johon rangaistuslyönnit suoritetaan. Tämän jälkeen arvotaan lyöntijärjestys teikkaamalla, jonka voittava joukkue aloittaa. Molemmat joukkueet suorittavat ensin viisi rangaistuslyöntiä vuorotellen eri pelaajien toimesta. Pelaajalla on oikeus toiseen rangaistuslyöntiin vasta sen jälkeen, kun kaikki pelaajat ovat suorittaneet lyönnin. Jos toinen joukkue on tehnyt enemmän maaleja kuin mihin toinen joukkue voi yltää, kilpailu lopetetaan, vaikka kaikkia rangaistuslyöntejä ei ole vielä suoritettu. 


32 § OTTELUN LUOVUTTAMINEN, PELAAJAMÄÄRÄ OTTELUN ALOITTAMISEEN

Ottelun luovuttaminen

Joukkueen katsotaan luovuttaneen ottelun, mikäli joukkueella ei ole viimeistään viisi minuuttia ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen kentällä riittävästi pelaajia, jotka on merkitty ottelupöytäkirjaan. Ottelun ollessa myöhässä lasketaan edellä mainittu viisi minuuttia siitä, kun ottelun alkamiselle on olemassa edellytykset ja erotuomari on ottelun vahvistetun virallisen alkamisajankohdan jälkeen ilmoittanut joukkueille, että niiden on siirryttävä kentälle.

Seuran tai joukkueen luovuttaessa ottelun vastustaja katsotaan voittajaksi tuloksella 5-0 tai tuloksella, josta ei ole luovuttaneelle joukkueelle hyötyä.


Riittävä pelaajamäärä ottelun aloittamiseen

Miesten ottelua aloitettaessa oltava vähintään 8 pelaajaa, joista yhden on oltava maalivahti.


33 § OTTELUN KESKEYTTÄMINEN

Erotuomarilla on velvollisuus keskeyttää ottelu, jos ottelun sääntöjen mukaiselle jatkamiselle ei hänen mielestään ole edellytyksiä.

Keskeyttäminen voi johtua säästä, jään kunnosta tai syystä, että ottelua ei pelata sääntöjen tai urheiluhengen mukaisesti tai yleisön häiritsevän käytöksen takia.

Keskeyttäessään ottelun on erotuomarin merkittävä ottelupöytäkirjaan se syy, miksi hän ei katso ottelun jatkumiselle olevan edellytyksiä sekä tehtävä asiasta erotuomariraportti liittoon. Tällöin tulokseksi tulee liiton harkinnan mukaan joko keskeytyshetkellä vallinnut tilanne tai muu liiton määräämä tulos. Liitto voi tarvittaessa määrätä keskeytetyn ottelun jatkettavaksi keskeytyshetken tilanteesta ja peliajasta niillä ottelukokoonpanoilla, jotka olivat merkitty ottelupöytäkirjaan keskeytyshetkellä. Liitto voi myös määrätä ottelun pelattavaksi uudelleen.