YLEISMÄÄRÄYKSET
I. YLEISMÄÄRÄYKSET

Suomen Jääpalloliitto - Finlands Bandyförbundet ry:n (jäljempänä liitto) kilpailusäännöt sisältävät jääpallon kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset.

Kilpailusääntöjen alaisia ovat kaikki jääpallon kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenyhteisöt (jäljempänä seurat) ja niiden toimihenkilöt sekä henkilöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä sääntöjä tai lunastaneet liiton lisenssin.

Liiton sääntöjen mukaan liittohallitus päättää kilpailusäännöistä liittokokousta kuultuaan. Tämän lisäksi liittohallitus tai sen määräämä elin voi tehdä määräaikaisia muutoksia näihin kilpailu-sääntöihin.

Näissä säännöissä Bandyliigalla tarkoitetaan Bandyliigan runkosarjaa sekä mahdollisia Bandyliigan jatkosarjoja, vaikka niitä ei olisi erikseen mainittu.


1. Jääpallosäännöt

Liitto valvoo ylimpänä elimenä, että maassamme noudatetaan Kansainvälisen Jääpalloliiton (FIB) vahvistamia sääntöjä ja päätöksiä sekä liiton antamia ohjeita (jäljempänä jääpallosäännöt). FIB ja liitto voivat antaa kilpailuja koskevia erillismääräyksiä.

Piirien kilpailuissa ei saa ilman liiton lupaa poiketa FIB:n vahvistamista pelisäännöistä ja päätöksistä eikä liiton antamista ohjeista.

Kaikessa kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta.


2. Viralliset ottelut

Ottelu, jonka liitto tai piiri järjestää, on virallinen ottelu. Otteluiden keskinäinen tärkeysjärjestys on seuraava: liiton, piirin ja seuran järjestämä ottelu. Yhteensattumien tapahtuessa on pelaajan ja erotuomarin ensisijaisesti osallistuttava liiton ja toissijaisesti piirin järjestämään otteluun. Seuran, joka järjestää turnauksen on anottava lupaa kirjallisesti liiton määräämän aikaan mennessä liitto-hallitukselta. Liitolla on oikeus kieltää turnauksen järjestämisen. Seura voi järjestää yksittäisiä kilpailu-, harjoitus- ja ystävyysotteluita. Otteluista on ilmoitettava liittoon.


3. Liiton kilpailut

Liiton kilpailujen kilpailumuodon sekä muut kilpailuja koskevat määräykset (jäljempänä kilpailu-määräykset) vahvistaa liittohallitus.


4. Piirin kilpailut

Piirin kilpailujen kilpailumuodon sekä muut kilpailuja koskevat määräykset vahvistaa piirihallitus. Piirihallitus jakaa, ottaen huomioon edellisen pelikauden saavutukset, joukkueet eri luokkiin, joita saa olla enintään liittohallituksen vahvistama määrä. Luokat voidaan jakaa lohkoihin, joiden voittajat pelaavat piirin mestaruudesta.


5. Kansainväliset otteluluvat

Liiton jäsenseuran, joka haluaa pelata ottelun toiseen FIB:n alaiseen liittoon kuuluvan seuran kanssa, on vähintään 14 vrk ennen ottelua saatava siihen liitolta lupaa. Liittohallituksella on liitto-kokouksen tekemien päätösten nojalla oikeus kieltää ottelun pelaaminen, jos se katsoo siihen olevan pätevää syytä.


6. Peliaika

Peliaika miesten otteluissa on 2 x 45 minuuttia, ellei järjestäjien taholta ole toisin määrätty.

Jääpallosääntöjen mukaan kummatkin joukkueet ovat oikeutettuja yhteen minuutin aikalisään ottelun aikana. Joukkueen kapteeni pyytää pelikatkon aikana päätuomarilta aikalisän ja saa aika-lisän viimeistään seuraavalla katkolla.

Peliajat nuorten otteluissa ovat seuraavat:
- A-nuoret: 2 x 45 minuuttia, jäähyt 10 ja 5 min
- B-nuoret: 2 x 45 minuuttia, jäähyt 10 ja 5 min
- C-nuoret: 2 x 35 minuuttia, jäähyt 6 ja 3 min
- D-nuoret: 2 x 30 minuuttia, jäähyt 6 ja 3 min
- E-nuoret: 2 x 25 minuuttia, jäähyt 6 ja 3 min
- F- ja G-nuoret: 2 x 20 minuuttia, jäähy 3 min

Nuorten lopputurnausten peliajat ilmoitetaan vuosittain ilmestyvässä nuorten toimintavihkosessa.

Peliaika naisten ja tyttöjen otteluissa on seuraava:
- naiset: 2 x 45 minuuttia, jäähyt 10 ja 5 min
- tytöt: 2 x 30 minuuttia, jäähyt 6 ja 3 min

Mikäli sarjat pelataan turnausmuotoisina, vahvistavat liittokokous peliajat.


7. Jatkoaika, rangaistuslaukauskilpailu

Ellei ottelu kilpailumääräysten perusteella voi päättyä tasan, voittaja ratkaistaan pelaamalla jatko-aika ja/tai suorittamalla rangaistuslaukauskilpailu, joissa on noudatettava FIB:n, liiton sekä järjestäjien antamia määräyksiä.

Jatkoaika on seuraava:
- Bandyliiga, A- ja B-nuoret: 2 x 15 minuuttia
- C- ja D-nuoret: 2 x 10 minuuttia
- E-nuoret: 2 x 5 minuuttia
- naiset ja tytöt: 2 x 10 minuuttia

Ennen jatkoaikaa arvotaan puolet ja aloittaja. Jatkoaika pelataan kokonaan. Puoltenvaihto suoritetaan kunkin jakson jälkeen. Jos ratkaisua ei saavuteta, suoritetaan rangaistuslaukauskilpailu voimassa olevien sääntöjen mukaan. Nuorisovaliokunta voi muuttaa käytäntöä avoimissa SM-lopputurnauksissa.

RASISMI

Jääpallossakin on ilmennyt viime vuosien aikana lieviä merkkejä rasismista. Suomen Jääpalloliitto irtisanoutuu kaikenlaisesta tämänkaltaisesta ajatusmaailmasta.

Jääpallosäännöt suovat valtuutuksen toimia rasisminvastaisen toiminnan edistäjänä ja toivomme kaikkien sidosryhmienkin toimivan samassa hengessä.

8. Ottelun keskeyttäminen

Jos erotuomari on epäedullisen sään, pimeyden tai pelialueen pelikelvottomuuden takia keskeyttänyt ottelun tuntia pidemmäksi ajaksi, on ottelu pelattava uudelleen.

Erotuomareilla on oikeus keskeyttää ottelu, jos he huomaavat, ettei sitä pelata sääntöjen ja/tai urheiluhengen mukaisesti. Jos rikkomukseen syytön joukkue on keskeytyshetkellä johdossa vähintään viidellä maalilla, jää tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään rikkonut joukkue hävinneeksi ja tulokseksi 5-0.


9. Varusteet

Kaikissa otteluissa on käytettävä liiton hyväksymiä palloja, mailoja ja varusteita. Kasvosuojus ja kaulasuojus ovat pakollisia kaikissa nuorten ja naisten sarjojen otteluissa (kokokasvosuojus), koskee myös yli-ikäisiä A-nuorten otteluissa. Kasvosuojus ja kaulasuojus ovat pakolliset juniori-ikäisille muissakin kuin nuorten sarjoissa. Maalivahdin on käytettävä kasvosuojusta. Pelaajien ja maalivahdin kasvosuojuksiin ei saa tehdä rakenteellisia muutoksia. Leukasuojus on pakollinen kaikille kenttäpelaajille.
(Huom: lista hyväksytyistä varusteista on tällä sivulla.)


10. Ottelupöytäkirja

Virallisissa otteluissa on tehtävä pöytäkirja kolmena kappaleena, joista kumpikin joukkue saa yhden kappaleen ja erotuomari lähettää yhden kappaleen liiton toimistoon. Ottelupöytäkirja on täytettävä tarkasti ja siihen on merkittävä:

 1. Sarja ja ottelunumero
 2. Ottelupaikka
 3. Päivämäärä ja kellonaika
 4. Pelaajien numerointi
 5. Pelaajat (erillinen luettelo penkillä toimivasta johdosta)
 6. Maalintekijät
 7. Syöttäjät
 8. Maalien syntyajat
 9. Rangaistukset
 10. Aikalisät
 11. Joukkueiden rangaistukset yhteensä
 12. Joukkuevaroitukset (ei nuorten ottelupöytäkirjassa)
 13. Loppu- ja puoliaikatulos
 14. Maalien syntytapa

Kummankin joukkueenjohtajan on vahvistettava pöytäkirjan pelaajaluettelo ennen ottelua ja ottelun jälkeen erotuomarit vahvistavat ottelupöytäkirjan oikeellisuuden nimikirjoituksellaan. Pöytäkirjaan tehtyjä merkintöjä voi jälkikäteen muuttaa ainoastaan ottelun tuomaristo. Vajaa-lukuisena aloittaneen joukkueen kokoonpanoluetteloa voivat ottelun tuomaristo tai sihteeri täydentää varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla. Sääntöjen vaatimat erotuomariraportit on lähetettävä liittoon ottelupöytäkirjan yhteydessä.


11. Sähköinen viestintä

Liitto tekee kaikki jääpallon kilpailutoimintaan liittyvät valtakunnalliset sähköistä viestintää koskevat sopimukset. Seurat voivat itsenäisesti tehdä alueellista viestintää koskevat sopimukset.


12. Kenttävuorot

Mikäli liiton maajoukkueet tai liiton määräämät ottelut tarvitsevat kenttävuoroja, ne on asetettava etusijalle ennen seurojen samanaikaisia tilaisuuksia. Otteluiden tärkeysjärjestys kenttävuoroihin nähden on seuraava:

- maajoukkue / maaottelu
- Valio- ja Bandyliigan ottelut
- I-divisioona
- A-nuorten SM
- naisten SM
- II-divisioona
- B-nuorten SM
- III-divisioona
- alueen nuorten sarjat ikäjärjestyksessä
- harrastajasarjat

Karsintaottelut luokitellaan ylemmän sarjan mukaan.


13. Hyväntekeväisyysottelut

Hyväntekeväisyysottelut ovat sallittuja, kun niihin on saatu asianomainen lupa. Yksityisen hyödyn tavoittelemiseksi järjestettävät ottelut ovat kiellettyjä.